Oplossingen

Desinfectie Technieken

Meerdere manieren van

Desinfectie

Zwembaden in Nederland moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het zwemwater voldoet aan de parameters zoals die in de Omgevingswet (nieuwe zwemwaterwet sinds januari 2024, BAL art. 15 en 16) zijn vermeld. Om aan deze normen te voldoen, is het noodzakelijk om het zwembadwater te desinfecteren met behulp van chemicaliën. Remon WaterWellness is gespecialiseerd in verschillende desinfectietechnieken en staat klaar om u te ondersteunen bij het bereiken van de juiste waterkwaliteit.

Het desinfecteren van zwembadwater is essentieel om besmetting van badgasten te voorkomen en om het water helder te houden. Remon WaterWellness biedt verschillende desinfectietechnieken aan om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

De desinfectietechnieken van

Remon WaterWellness

Chloordosering

Zoutelektrolyse

UV techniek

Vlokmiddel dosering

Bicarbonaat dosering

Desinfectie doormiddel van efficiënte

Chloordosering

In veel zwembaden wordt desinfectie standaard uitgevoerd door het doseren van vloeibaar chloorbleekloog (ook wel natriumhypochloriet genoemd) om de chloorwaarde op peil te brengen, en zwavelzuur wordt gebruikt om de pH-waarde te corrigeren. Het chloor kan worden geleverd in een vat van 20 liter of extern worden aangevoerd in een opslagtank. Het zwavelzuur wordt doorgaans standaard geleverd in een vat van 20 liter. Met behulp van een doseerpomp wordt het desinfectiemiddel vanuit het blik of het voorraadvat toegevoegd aan het zwembadwater in de leiding. Dankzij nauwkeurig werkende sensoren en onze Poolmanager is het mogelijk om de waterkwaliteit voortdurend te monitoren en indien nodig bij te sturen.

chloordosering zoals deze wordt geleverd door Remon WaterWellness
zoutelectrolysesysteem zoals Remon WaterWellness deze leverd
Desinfectie doormiddel van

Zoutelektrolyse

Het zwembadwater kan ook worden gedesinfecteerd met behulp van een zoutelektrolysesysteem. Een elektrolysesysteem werkt op basis van zout, waarbij chloor ter plekke en op aanvraag wordt gegenereerd. Dit elimineert de noodzaak van grote opslagruimtes voor vloeibaar chloor. Wij werken samen met diverse leveranciers van elektrolysesystemen. Afhankelijk van uw situatie bepalen wij welk systeem en welke elektrolysetechniek het meest geschikt zijn. Een elektrolysesysteem kan zijn uitgevoerd met een membraancell of open cell. 

Desinfectie doormiddel van

UV Techniek

Als specialist op het gebied van waterbehandeling maken we al geruime tijd gebruik van UV-technologie. In de zwembadtechniek kan een UV-systeem functioneel zijn in combinatie met filters en chloordesinfectie, waardoor het extra desinfectie van zwembadwater biedt. De straling van het UV-licht neutraliseert bacteriën en voorkomt hun vermenigvuldiging, vooral om het gebonden chloor- en ureumgehalte te verminderen. Wij leveren en installeren hiervoor een UV-systeem met een middendruk UV-lamp, die in een bypass in het leidingsysteem wordt geplaatst. Op basis van de omvang van het zwembad en de doorstroomsnelheid bepalen wij welk systeem het meest geschikt is. UV-technologie vormt de meest duurzame en efficiënte oplossing voor extra desinfectie.

BestUV Alfaline zoals geleverd door Remon
bicarbonaat doseer tanken zo als deze worden toegepast door Remon WaterWellness.
Een Bicarbonaat doseertank en

Vlokmiddel dosering

Vlokmiddel dosering:

Met behulp van vlokmiddel is het mogelijk om kleine vuildeeltjes uit het zwembadwater te filteren. Dit vlokmiddel fungeert als een soort lijm, waardoor de kleine vuildeeltjes aan elkaar kleven en samenkomen tot een soort sneeuwvlokje. Deze gevormde vlokjes zijn vervolgens groot genoeg om achter te blijven in het zwembadfilter en worden bij het terugspoelen uit het systeem verwijderd. Door gebruik te maken van een doseerpomp met een minimale dosering kan dit proces automatisch verlopen. Op deze manier kunnen wij zorgen voor een stabiele waterbehandeling van het zwembadwater.

Bicarbonaat doseertank:

Bicarbonaat (ook bekend als calciumcarbonaat) is essentieel in zwembadwater om de zuurgraad (pH-waarde) stabiel te houden en de desinfecterende werking te behouden. Met behulp van een door ons ontwikkelde doorstroomtank kunnen we dit proces automatiseren. De tank wordt in een bypass in het leidingsysteem geplaatst en gevuld met granulaat.

Vele bedrijven gingen u al voor

We rekenen graag uw besparing uit