Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons en we weten dat die ook voor u belangrijk is. Bekijk de verschillende privacy-beleidsregels voor meer informatie over hoe Remon uw persoonlijke gegevens gebruikt, opslaat en beschermt. We hebben onze privacy-beleidsregels opgesteld en hebben daarin de informatie, vereist krachtens toepasselijke verordeningen inzake gegevensbescherming erin, opgenomen. Een en ander volgens de General Data Protection Regulation (GDPR, Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de EU.

Dit beleid is van toepassing op alle werkmaatschappijen binnen de Remon-groep.

We hebben beleid opgesteld inzake volgende punten:

 • Waarom we persoonlijke gegevens verwerken
 • Juridische gronden voor het verwerken van persoonlijke gegevens
 • Gebruikersrechten krachtens de GDPR van de Europese Unie en het uitoefenen daarvan
 • Contactgegevens voor Remon gegevensbeheerders

We hebben dit Privacy beleid ontwikkeld om u te voorzien van informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u met Remon in contact komt, met onze medewerkers communiceert, een Remon website bezoekt of online met Remon in contact staat (b.v. waterbehandelings-systemen).

‘Persoonlijke gegevens’ is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Het uitgewerkte Privacy beleid bestaat uit verschillende categorieën, u leest deze in de navolgende paragrafen:

 1. Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Remon
 2. Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens
 3. Overdracht van Persoonlijke gegeven
 4. Privacy en cookies
 5. Kinderen
 6. Updates van Privacy beleid
 7. Behoud van Persoonlijke gegevens
 8. Gegevensbeheerders en gegevensbeschermingsfunctionaris
 9. Uw rechten
 10. Vragen


Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Remon Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u zakelijk met Remon in contact komt:

Wanneer u met Remon contact opneemt vragen we u uw e-mailadres en naam te verstrekken. U kunt desgewenst alleen uw voornaam of een bedrijfsnaam in plaats van uw volledige naam verstrekken.

Doelen en Juridische gronden:

 • Remon verwerkt uw e-mailadres omdat u uw e-mailadres en uw wachtwoord gebruikt om u bij uw account aan te melden. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is gebaseerd op Remons rechtmatige belang bij het beschermen van de veiligheid van uw account.
 • Remon verwerkt uw e-mailadres ook om uw belangrijke informatie over uw Remon producten, diensten of account toe te sturen, zoals belangrijke veiligheidsinformatie of materiële wijzigingen aan dit Privacy beleid. De naam die u opgeeft is verbonden met uw klant-profiel en wordt weergegeven wanneer u opmerkingen of ander materiaal op een Remon website plaatst. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres en naam voor deze doelen is Remons rechtmatige belang bij het verstrekken van belangrijke veiligheidsinformatie of overige informatie over uw Remon producten, diensten of account of materiële wijzigingen aan dit Privacy beleid aan u.
 • Indien u uw toestemming geeft voor het ontvangen van marketinginformatie van Remon, zal Remon uw e-mailadres ook verwerken om u marketinginformatie over Remon producten en diensten te sturen. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken middels het wijzigen van uw voorkeuren uw Remon account of via de afmeldkoppeling onderaan in onze marketinge-mails. De marketinge-mails die u van Remon ontvangt zijn gebaseerd op de voorkeuren die u in uw Remon account opgeeft, de locatie aangegeven door uw IP-adres, de soorten Remon toestellen of installaties die u van Remon betrokken heeft en mogelijke abonnementen in uw Remon account. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is Remons rechtmatige belang bij het verminderen van het aantal marketinge-mails verzonden naar elke klant door te selecteren welke klanten een bepaalde marketinge-mail ontvangen in plaats van elke marketingemail naar elke klant te verzenden die toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketinge-mails.
 • Remon verwerkt uw e-mailadres ook om het aan uw Remon account te koppelen wanneer u communiceert met onze medewerkers. De juridische grond voor dit verwerken is ons rechtmatige belang in het bieden van hoogwaardige service.


Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u zich bij uw Remon account aanmeldt met de aanmeldgegevens van sociale media:

U kunt ervoor kiezen met de inloggegevens van uw sociale media-account (bijv. de inloggegevens van uw Facebook-account) bij uw Remon account in te loggen. Als u ervoor kiest dit te doen, wordt u de eerste keer gevraagd of u ermee akkoord gaat dat de aanbieder van sociale media bepaalde gegevens aan Remon verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, profielfoto, berichten, opmerkingen en overige informatie verbonden aan uw sociale media-account.

Al deze informatie wordt door de aanbieder van sociale media beschikbaar gesteld aan Remon vanwege de manier waarop de gebruikmaking van inloggegevens voor sociale media is geconfigureerd. De informatie die Remon bewaart en gebruikt is echter alleen uw e-mailadres. Als u niet wilt dat uw informatie door de aanbieder van sociale media met Remon wordt gedeeld, meldt u zich gewoon aan bij uw Remon account met de Remon accountgegevens in plaats van met uw inloggegevens voor sociale media.

Doel en Juridische grond:

 • Remon koppelt het e-mailadres dat wordt verschaft door de aanbieder van de sociale media aan uw Remon account, zodat u uw e-mailadres in de toekomst kunt gebruiken om u aan te melden bij uw Remon account als u zich niet meer wenst aan te melden via uw inloggegevens voor sociale media. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens is Remons rechtmatige belang bij het verstrekken van een alternatieve aanmeldmethode en het beveiligen van uw account.


Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer uw Remon installatie online in verbinding met onze server staat:

Wanneer uw installatie online verbonden is met de Remon server, registreren we gegevens over de transmissie, zoals het bij het uitlezen gebruikte IP-adres, het tijdstip en de datum van het uitlezen, logbestanden met informatie over crashes of problemen, de geografische locatie van de installatie, informatie over uw installatie, informatie over het netwerk dat werd gebruikt bij het uitlezen (bijvoorbeeld WiFi of mobiel).

Doel en Juridische grond:

 • We verwerken deze gegevens om fouten of uitleesproblemen op te sporen en te verhelpen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is Remons rechtmatige belang bij het verhelpen van fouten of uitleesproblemen en het bieden van hoogwaardige productondersteuning.


Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u met Remon communiceert:

Als u via e-mail, telefoon, online of in persoon met onze medewerkers communiceert, verzamelen we persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Daarnaast verzamelen we informatie over bijvoorbeeld de serienummers en aankoopdatum van uw Remon producten. We kunnen ook gebeurtenislogboeken bijhouden die van pas kunnen komen bij het diagnosticeren van prestatie gerelateerde problemen met producten, en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of serviceprobleem. We analyseren de feedback die we hebben verkregen via vrijwillige enquêtes onder klanten. Met uw toestemming kunnen onze medewerkers, indien nodig, zich bij uw Remon account aanmelden voor probleemoplossing en om uw probleem te verhelpen.

Doel en Juridische grond:

 • We gebruiken deze informatie om u klantenservice en productondersteuning te bieden en om de kwaliteit van en de soorten klantenservice en productondersteuning die we onze klanten bieden te volgen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is Remons rechtmatige belang bij het bieden van hoogwaardige productondersteuning. De juridische grond voor het aanmelden bij uw Remon account, indien nodig, voor probleemoplossing en om uw probleem te verhelpen is toestemming; u kunt deze intrekken.


Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een product op een Remon website aanschaft:

Als u een product op een Remon website aanschaft, verzamelt Remon uw naam, postadres en telefoonnummer. Wij bekijken en bewaren uw betaalkaartgegevens. Een derde partij, de bank, verwerkt de betaalkaartgegevens wanneer Remon klanten een betaalkaart gebruiken voor een aankoop op een Remon website.

Doel en Juridische grond:

 • We verzamelen uw naam, postadres en telefoonnummer zodat we uw bestelling kunnen verwerken en uw aankoop kunnen afhandelen. De juridische grond voor het verwerken van uw naam, postadres en telefoonnummer voor deze doelen is de uitvoering van een overeenkomst. We verwerken uw persoonlijke gegevens ook als onderdeel van onze processen om fraude te detecteren. De juridische grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dat doel is ons rechtmatige belang bij het beschermen van Remon en onze klanten tegen pogingen om frauduleuze transacties uit te voeren.


Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u locatiefuncties op uw Remon installatie gebruikt:

Als u op uw Remon installatie gebruikmaakt van locatie gebaseerde services, bijvoorbeeld voor waterkwaliteitsbewaking, wordt de fysieke locatie van uw installatie verzameld opdat Remon u locatie gebaseerde diensten kunnen aanbieden, zoals adviezen over andere instellingen van uw installatie.

Doel en Juridische grond:

 • Het doel van het verwerken van de locatie van uw installatie is u de locatie gebaseerde diensten te bieden die u wilt gebruiken. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is de uitvoering van een overeenkomst.


Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens

 • Onze receptioniste/telefoniste indien u telefonisch contact met ons opneemt
 • Onze commerciële afdeling in geval u een product of dienst aanvraagt
 • Onze debiteurenafdeling indien u een bestelling bij ons plaatst
 • Een derde partij – Graydon – die op onze navraag kredietwaardigheidsgegevens verstrekt
 • Onze planningsafdeling indien uw een installatie of boring door ons laat leveren
 • Onze serviceafdeling indien uw installatie een storing vertoont of door ons in houderhoud is genomen


Overdracht van Persoonlijke gegevens:

Remon is een onderneming opererend in Europa, ook buiten de Nederlandse landsgrenzen. Indien u in een land buiten Nederland woont en u producten of diensten van ons afneemt, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere bedrijven in andere landen, partners die diensten voor ons verrichten. Persoonlijke gegevens over personen die wonend in een ander land dan Nederland worden beheerd door onze partners aldaar. Informatie hieromtrent kun u op eerste verzoek ontvangen van onze functionaris persoonsgegevens.

Alle Remon partners zijn verplicht om de privacy praktijken uiteengezet in deze Privacyverklaring op te volgen.

 

Privacy & Cookies

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze acties, producten en/of diensten, is het nodig dat wij de door u verstrekte gegevens verwerken, zoals uw naam, e-mail adres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.


Nieuwsbrief

Onze Nieuwsbrief ontvangt u wanneer u zich daarvoor expliciet hebt aangemeld en deze aanmelding bevestigd hebt. Iedere Nieuwsbrief bevat een link om u eenvoudig uit te schrijven wanneer u dit wenst.


Bescherming van gegevens

Remon doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.


IP adressen

De webserver van www.remon.com verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden op een netwerk of op het internet, heeft iedere computer een uniek nummer nodig. U kunt dit nummer vergelijken met een telefoonnummer. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres. 


Cookies

Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Een Cookie ondersteunt bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens. Tijdens het bezoek aan www.remon.com wordt deze Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.


Niet-functionele cookies, die wij gebruiken:

Google analytics cookie (cookienaam: __utma, __utmb, __utmc, __utmz) Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee worden bezoekgegevens gemeten. Denk aan bezoekersaantallen, aantal overstappers en deelnemers aan een actie. Sterc kan niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. __utma ( 2 jaar ) __utmb ( 30 minuten ) __utmc ( eind van de sessie ) __utmz ( 6 maanden )

Twitter (cookienaam: _twitter_sess, guest_id, k) Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten. _twitter_sess ( eind van de sessie ) guest_id ( 6 maanden ) k ( 6 maanden)

Google+ (cookienaam: SS, PREF, NID) Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en. SS ( maand ) PREF ( 6 maand ) NID ( 6 maand )

Pinterest (cookienaam: _pinterest_sess) Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Pinterest en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om afbeeldingen te repinnen. _pinterest_sess (6 maand)

Facebook (cookienaam: reg_fb_gate, reg_fb_ref, datr,lsd) Deze cookies worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te liken. reg_fb_gate ( eind van de sessie ) reg_fb_ref ( eind van de sessie ) datr ( 6 maand ) lsd ( eind van de sessie)


Extra toelichting Google Analytics website statistieken

De Remon website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Links

www.remon.com bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient u ervan bewust te zijn dat Remon niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.


Aanpassen privacy & cookies

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy & cookie policy aan te passen. Deze privacy & cookie policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy & cookie policy.


Kinderen

Onze websites zijn niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 16, en wij verzoeken personen jonger dan 16 geen persoonlijke gegevens aan Remon te verstrekken. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk.


Updates van privacy beleid

We zullen dit Privacy beleid bijwerken wanneer we nieuwe producten en diensten toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer dit Privacy beleid voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding “Laatst bijgewerkt” boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra het aangepaste Privacy beleid door ons is gepubliceerd.

We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt via e-mail verstrekt of er wordt een kennisgeving van de wijzigingen geplaatst op de Remon website.


Behoud van persoonlijke gegevens

We behouden uw persoonlijke gegevens zo lang als uw contact met Remon als actief wordt beschouwd. Kijk daarnaast hieronder naar “Uw rechten” voor een beschrijving van uw recht op wissen.


Gegevensbeheerders en gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u in een land in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland woont, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en beheerd door de Remon groep, gevestigd te Schakelstraat 4, 9363 TH Marum, Nederland. Remons Europese gegevensbeschermingsfunctionaris is op hetzelfde adres gevestigd en kan ook per e-mail worden bereikt via info@remon.com


Uw rechten

Als u in de Europese Unie woont, hebt u krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Recht van bezwaar
 • Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Om van genoemde rechten gebruik te maken neemt u contact op met de functionaris gegevensverwerking van Remon te Marum middels dit contactformulier.


Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacy & cookie policy, dan kunt u deze stellen aan:

Remon, Schakelstraat 4, 9663 ZG Marum (Nederland)

Tel: +31 (0)594-648080

E-mail: info@remon.com